Detoxikace

Detoxikace je prospěšná očista
Detoxikace je proces odstraňování a odbourávání látek, které do našeho organismu nepatří. Detoxikace je snaha vypudit jedy z těla a nastavit tak plynulý chod systémů organismu. Prostředků očisty je mnoho (pitné kůry, masáže, dieta, hladovění aj.). 

Detoxikace je cesta za čistotou vnitřního prostředí našeho organismu. Jedná se o proces, který je řízený a kontrolovaný. Řízený proto, že se nejedná o nahodilé odstraňování toxinů, ale o konkrétní vyměření toxické zátěže organismu. Kontrolu detoxikačního procesu provádíme pomocí přístroje Salvia, který je schopen nás informovat o tom, co se v našem organismu děje, či vytvořit jeho toxickou mapu.

Toxin
je jed, který narušuje plynulý chod tkání a jejich rovnováhu. Způsobuje poruchy imunity a tak umožňuje dalším infekcím poškodit orgány a tkáně. Mezi toxiny můžeme počítat různé druhy látek, které dostaneme do těla jídlem a pitím, dýcháním nebo krví.

Je potřeba si uvědomit, že detoxikace není léčba. Při této práci využívám schválené potravní doplňky řady Joalis. Může je tedy užívat každý člověk v doporučeném dávkování. Detoxikačními preparáty je možné doplnit každou léčbu, léky není třeba vynechávat.

Detoxikační medicína vychází ze zákonů staročínské medicíny. Základním rysem je zde celistvost. Lidské tělo je posuzováno jako celek, komplex, kde spolu všechno souvisí, včetně psychiky.

Od jakého věku lze detoxikaci provádět?

V ideálním případě lze začít detoxikovat 6 měsíců před otěhotněním. Pak lze provádět detoxikaci v každém věku, i ve velmi pokročilém stáří. U velmi vážných problémů je třeba očekávat dílčí úspěchy.

Je možné kombinovat detoxikaci s jinou léčbou?

Je potřeba si uvědomit, že detoxikace není léčba. Při této práci využívám schválené potravní doplňky řady Joalis. Může je tedy užívat každý člověk v doporučeném dávkování.
Detoxikačními preparáty je možné doplnit každou léčbu, léky není třeba vynechávat.

Co umí přístroj Salvia?

Na základě měření změny kožního odporu poskytuje přístroj Salvia podrobnou toxickou mapu organismu. Dokáže testovat nejen toxické zátěže, ale také vhodnost potravin, léků a potravních doplňků. Obrovským přínosem přístroje je opětovná kontrola, zda žádoucí změna nastala a jestli máme pokračovat stejnými či jinými prostředky.