Společnost Joalis

Společnost Joalis s.r.o. je výrobce přírodních preparátů MUDr. Josefa Jonáše byla založena v roce 1999. Od počátku své existence vyrábí a distribuuje světové unikátní přírodní preparáty z výzkumu MUDr. Josefa Jonáše - zakladatele a propagátora moderních přírodních lékařských směrů.

Preparáty Joalis jsou čistě přírodní produkty zpracované tzv. HDTx-technology, technologií schopnou ukládat spektrální informace o toxinech do nosiče informací, kterým jsou běžné potraviny. Na základě rozpoznání této informace organismus aktivuje svůj obranný systém a příslušný toxin tak vyloučí svými vlastními silami. 

Druhou složkou preparátů Joalis jsou rostliny a jiné aktivní látky. 

Preparáty Joalis nedodávají do těla žádnou umělou chemickou látku.