Návod k užívání kapek Joalis


Lihové kapky dospělá osoba:
užívá 2 x denně 10 kapek od každého preparátu, není-li doporučeno jinak, 20 minut před užitím a po užití nejíst, nekouřit, nepít žádné nápoje kromě čisté vody. Pokud se užívá současně více produktů Joalis, je nutné mezi užitím dodržovat pauzu cca 30 sekund. Nepoužívat kovovou lžičku. Kapsle se užívají vždy jako poslední v řadě a zapijí se čistou vodou.

Děti do 17 let:
se mažou lihové produkty na kůži bříška 1-2x denně 5 až 10 kapek (u dětí do 3 let se maže pouze 4-5 kapek). Dětské sirupy se užívají na plastové lžičce dle návodu.

U těhotných a kojících maminek se kapky zásadně mažou na kůži.

POZOR u epileptiků, lidí s poškozením jater nebo ty, co nesmí užívat líh - preparáty se zásadně mažou na kůži!

Uchovávání:

  • Skladovat při teplotě od 5 do 25 °C. 
  • Produkt by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření ani silnému elektromagnetickému poli. Neskladovat ve vzdálenosti méně než pět centimetrů od mikrovlnné trouby, lednice, televize, mobilního telefonu apod.
  • Obsah produktů nesmí přijít do styku s kovy a aromatickými potravinami. 

Uvedené preparáty nenahrazují klasickou medicínu a léky s ní související.