Kapky Joalis

Kapky Joalis jsou rozdělené do několika skupin. Všechny z produkce firmy JOALIS.

Detoxikační balíčky - je možné využívat k harmonizaci organismu. V každém balíčku jsou 3-4 rozhodujících preparátů pro danou symptomatologii. Balíček je vždy výstižně pojmenován, podle svého zaměření.

Konkrétní obtíže - přípravky Joalis komplex k detoxikaci jednotlivých tkání, které mají souvislost se zátěžemi v orgánech.

Jednotlivé orgány - orgánové preparáty tzv. Dreny, slouží k rozbíjení mikrobiálních/infekčních ložisek v orgánech". Jejich pomocí lze odstraňovat ložiska i v jiných částech organismu (tzv. metoda klíčů)

Emoce a psychika - emocionální preparáty pracují s nevědomými toxiny. Jsou důležité v kombinaci s preparáty proti cizorodým látkám a metabolickým toxinům. Firma Joalis vyrábí specifické preparáty pracující se stresem a škodlivými emocemi.

Přípravky pro děti - jsou dále rozděleny do tří kategorií podle věku

Bylinné tablety - bylinné detoxikační tablety rozpouštějí ložiska v hlavních orgánech

Mikrobiální toxiny - kapky zaměřené na konkrétní mikrobiální skupinu

Živé a neživé toxiny - preparáty k detoxikaci konkrétních toxinů. Mezi velmi závažné toxiny patří např. kovy, chemikálie, soli, zbytky po očkování, drogy, metabolity, gluten a jiné potravinové toxiny, cizorodé látky, atd.

Vitamíny a minerály - bezchybné funkci organismu je nezbytný dostatečný přísun vitaminů a minerálních látek.

Preparáty Joalis jsou doplňky stravy na čistě přírodní bázi obsahující bylinné extrakty. Jejich výroba začíná marcerací vhodných bylin, které se pro každý jednotlivý preparát kombinují do nejlepších variací s cílem získat nejvyšší účinek. Hlavní předností všech produktů Joalis je však následné zpracování pomocí specifických informačních technologií, které optimalizují a zacilují účinek produktů v lidském organismu.

Detoxikační terapie pomocí preparátů Joalis má jednu důležitou výhodu. Jedná se o zcela neinvazivní metodu a nejedná se tedy o zásah do přirozeného fungování lidského organismu. Do těla nejsou vkládány žádné cizí látky. Právě naopak. Díky vyloučení toxinů dochází k opětovnému nastavení rovnovážných funkcí uvnitř těla, což má vliv na zlepšování zdravotního stavu.

Návod k užívání