Online rezervace

Zde se můžete objednat. Rezervaci vám potvrdím e-mailem.

Všechny metody, se kterými pracuji, nenahrazují lékařskou péči.
Nepřebírám za léčbu klienta zodpovědnost, o návštěvě lékaře si rozhoduje každý člověk sám.
Zříkám se jakékoliv odpovědnosti za vaše rozhodnutí a z nich plynoucích následků.

V souvislosti s nařízením 2016/679 EU o Obecném nařízení pro ochranu osobních údajů dáváte zasláním tohoto formuláře souhlas se zpracováním Vašich údajů: jména, telefonu, e-mailu pro naši následnou komunikaci v souvislosti s objednávkou služeb na mých webových stránkách.
Vaše údaje slouží pouze pro výše uvedené účely.