MUDr. Josef Jonáš

MUDr. Josef Jonáš patří k nejznámějším českým badatelům v oblasti přírodní medicíny. Je propagátorem moderních směrů přírodního lékařství a autorem metody řízené a kontrolované detoxikace organismu. Jeho současné aktivity zahrnují vedle působení ve společnosti Joalis také přednáškovou a publikační činnost i přímou práci s klienty.

MUDr. Josef Jonáš vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Krátce po promoci na lékařské fakultě se stal primářem psychiatrického oddělení nemocnice v Chomutově. Jeho zájem o různá odvětví přírodní medicíny však nakonec zvítězil, a tak MUDr. Josef Jonáš oblast klasické medicíny opustil a otevřel si v Praze privátní ordinaci přírodní medicíny. Jako jeden z prvních se v České republice začal na profesní bázi zabývat přírodní medicínou. Dále se zabýval metodami jako je EAV, Vega, funkční diagnostika, biorezonance, makrobiotika, homeopatie, shiatsu nebo manuální medicína.

Přírodní medicína a její metody se později staly základem pro jeho celostní (holistický) pohled na svět
a východiskem pro zformulování jeho metody řízené a kontrolované detoxikace organismu.

V současné době má soukromou poradnu, kde se vedle svých klientů věnuje především dalšímu výzkumu v oblasti řízené a kontrolované detoxikace a vývoji nových přípravků.

Svůj originální pohled na lidské zdraví doporučuje klientům, kterým tak pomáhá odstraňovat jejich problémy.